Fred Salmson
Fred Salmson har ett mycket rörligt intellekt och han vill inte att livet ska vara tråkigt. En sådan läggning kan vara problematisk för en målare; får han en idé till en målning ser han genast det färdiga resultatet framför sig, och då blir det tråkigt att utföra målningen - han har ju redan sett den. Så det gäller för honom att hela tiden sabotera de egna föreställningarna om hur den ska se ut, vrida och vända på den under arbetets gång, absolut inte välja den färg som ligger närmast till hands, inte ens se det som ligger närmast till hands - se ett grönt som gräs t.ex.

Och likafullt! Under förnekelsen av vanseendet slinker ändå något förbi förnekelsen; något som han inte alls räknat med glimtar till som en mystisk dager, en åtbörd eller en stämning i målningen. "Innehållet är bara en glimt av något", menade Willem de Kooning. Fred Salmson håller nog med honom - det är för att uppfatta sådana glimtar, som från en annan värld, han målar. Inte för att tillverka tavlor.

I en glimt slås hans rörliga intellekt ut och han njuter av det helt annorlunda. Det kan inträffa när han drar det första strecket eller efter den femtielfte ommålningen av en duk som jämt havererat. Det säger en del om honom att han varit delägare i en galopphäst - egentligen i två: han har aldrig vetat när han själv gått i mål heller.

Att måla är för honom ett slags andlig gambling. Det är roligast på det viset.

/Ulf Linde 1996

tillbaka